Producenci
Zwroty i reklamacje

Reklamacje

§ 32

1. Firma ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jedynie za fizyczne wady ukryte tkwiące w dostarczonym Towarze, chyba że Zamawiający wiedział o istnieniu wady w chwili odebrania Towaru.
2. Reklamacje dotyczące niekompletności dostarczonego Towaru lub jego uszkodzenia mogą być rozpatrywane jedynie pod warunkiem sporządzenia przez Zamawiającego przy odbiorze Towaru protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej Towar.

§ 33

Ze względu na właściwości Towarów znajdujących się w Sklepie Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przy użyciu tych Towarów lub samochodów zmodyfikowanych przy użyciu Towarów.

§ 34

1. Firma nie udziela informacji co do możliwości zastosowania Towarów umieszczonych w Sklepie do poszczególnych marek samochodów.
2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów spowodowane niewłaściwym zastosowaniem zamówionych w Sklepie Towarów.

§ 35

Firma w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
1.  wszelkie szkody wynikłe z zastosowania zamówionych Towarów
2. szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu zamówionych Towarów, w szczególności za nieprawidłowy montaż uznaje się dokonanie montażu przez podmiot nie posiadające kwalifikacji i odpowiedniego wpisu w PKD prowadzonej przez siebie działalności.
3. Utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi udzielonej mu przez producenta lub sprzedawcę samochodu, w którym zastosowano zamówione Towary
4. utratę przez Zamawiającego szczególnych uprawnień wynikających z polisy ubezpieczeniowej lub innej podobnej umowy
5. inne zdarzenia nie wynikające z wad ukrytych Towaru

§ 36

1. Reklamacje składane są w formie pisemnej na adres Firmy.
2. Wraz ze złożeniem reklamacji Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Spółce reklamowany Towar.
3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty złożenia.

§ 37

1. W przypadku uznania reklamacji przez Firmę dostarczy ona Zamawiającemu Towar naprawiony lub wolny od wad.
2. W przypadku braku możliwości dostarczenia Zamawiającemu Towaru naprawionego lub wolnego od wad z przyczyn niezawinionych przez Firmę, firma zwróci w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji na rzecz Zamawiającego uiszczoną przez niego cenę Towaru.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl